Monthly Archives: April 2018

18/Apr/2018

Outbound Collector Solution

Outbound Collector Solution Outbound Collector Solution เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของระบบ Call Center ซึ่งเน้นที่การโทรออก (Make Call) ไปยังกลุ่มลูกค้าที่กำหนดหรือกลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง (Prospect) จากโปรแกรม Soft Phone  ซึ่งติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ IP Phone ก็ได้ ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามากขึ้นช่วยทำให้ประสิทธิภาพของ Outbound Collector Solution ได้รับการพัฒนาทั้งในแง่ของจำนวนสายที่สามารถโทรออกได้ต่อชั่วโมง และยังสามารถประหยัดค่าโทรศัพท์โดยการใช้ เทคโนโลยี 3G VoIP Gateway ในการจัดการซิมโทรศัพท์ซึ่งสมัครโปรโมชั่นโทรแบบไม่จำกัดหรือค่าโทรต่อนาทีถูก และฟังก์ชันการทำงานที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ โดยการเพิ่มการเชื่อมต่อกับฟังก์ชันต่างๆ (Module Integration) เช่น ระบบบันทึกการสนทนาเสียง (Voice Recording) เพื่อใช้ในการเฝ้าตรวจสอบ (Monitorning) การสนทนาระหว่าง Call Center Agent โดยหัวหน้างาน (Supervisor) ทั้งแบบเรียลไทม์ (Realtime/Spy) หรือบันทึกเพื่อฟังภายหลัง เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริการให้ดีขึ้น ในบางกรณีหัวหน้างานอาจจะมีการให้คำแนะนำให้กับ Call […]

Solutions
18/Apr/2018

Cloud Call Center Solution

Cloud Call Center Solution ระบบ Cloud Call Center Solution เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ที่สำคัญและเปลี่ยนโฉมหน้าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจยุคปัจจุบันไปอย่างสินเชิง และด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) ทำให้บริการและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยสตาร์ทอัพมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับขยายธุรกิจ (Scale up) ได้อย่างง่ายดาย ในอุตสาหกรรมคอลเซ็นเตอร์ (Call Center Industry) ก็ได้รับประโยชน์จากคลาวด์ จนทำให้ Cloud Call Center Solution มีข้อดีดังต่อไปนี้ Call Center ขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องลงทุนมากสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT เนื่องจากระบบคลาวด์มีการจัดเก็บข้อมูลและมีการประมวลผลบนคลาวด์เกือบทั้งหมด ในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral devices) ของพนักงานคอลเซ็นเตอร์ก็ไม่จำเป็นต้องมีสมรรถนะสูง ก็สามารถปฏิบัติงานได้ การปรับเปลี่ยนโยกย้ายสถานที่ทำงาน (Location) สามารถทำได้ง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มทำระบบ Call Center หากอนาคตมีการขยายงานด้านการให้บริการไปสู่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ก็สามารถเริ่มงานได้ทันที เพียงแค่มีระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น (Internet Connection) นอกจากนี้การใช้ระบบ […]

Solutions
18/Apr/2018

TeleSurvey Solution

TeleSurvey Solution ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การนำเครื่องมือในการสำรวจความต้องการและพฤติกรรมด้านการบริโภคสินค้าและบริการของลูกค้าอย่างเช่น Telephone Survey System จึงเป็นสิ่งสำคัญและขาดไม่ได้เพื่อเป็นการเติมเต็มกลยุทธ์ทางด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) ให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบถ้วน แม้ในปัจจุบันจะเป็นยุคของอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ แต่การติดต่อลูกค้าเพื่อการสำรวจทางโทรศัพท์ (Telephone Survey) ยังคงมีความสำคัญและควรใช้เป็นช่องทางหลักอย่างปฏิเสธไม่ได้ เพราะมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าเช่น มีต้นทุนที่ต่ำเมื่อเทียบกับการทำการสำรวจในรูปแบบอื่นๆ (แบบสอบถามออนไลน์ หรือ การสัมภาษณ์ต่อหน้า) สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้เกือบทั้งหมดโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี (ผู้ถูกสำรวจไม่จำเป็นต้องเข้าถึงอินเตอร์เน็ต) สามารถได้รับข้อมูลที่แม่นยำกว่าการสำรวจที่ให้ลูกค้าเป็นผู้กรอกข้อมูล ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ระบบสำรวจทางโทรศัพท์ (Telephone Survey System) จึงเป็นเครื่องมือหลักในการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ที่มีประสิทธิภาพด้านความแม่นยำและถูกต้องของข้อมูล รวมถึงมีต้นทุนการดำเนินงานที่คุ้มค่า ทั้งนี้นอกจากการฝึกอบรมพนักงานที่เป็นผู้สำรวจ (Survey Agent Training) การสร้างแบบสำรวจที่เหมาะสม (Survey Script Creating) ปัจจัยที่สำคัญอย่างมากที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ ระบบสำรวจทางโทรศัพท์ต้องมีความง่ายต่อการใช้งานโดยผู้ใช้ และไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป ดูแลรักษาได้ง่าย ถึงแม้ในช่วงแรกที่มีการพัฒนาระบบสำรวจทางโทรศัพท์ขึ้นใช้งาน จะมุ่งเน้นไปที่องค์กรธุรกิจสำหรับใช้ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและการบริการ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัจจุบันระบบ Telephone Survey System ได้ถูกนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล […]

Solutions
18/Apr/2018

Telesales Solution

Telesales Solution เมื่อพูดถึง Telesales Solution หากเราลองแปลความหมายอย่างตรงไปตรงมา จะแปลได้ว่า ระบบที่ช่วยให้สามารถเกิดการซื้อขายสินค้าหรือบริการทางโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นการที่พนักงาน Call Center โทรออกไปเพื่อเสนอขาย หรือลูกค้าเป็นฝ่ายโทรเข้ามาเพื่อสอบถามและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ต่างก็เรียกว่า Telesales ทั้งสิ้น ปัจจุบันการเสนอขายทางโทรศัพท์ไม่ได้ทำผ่านระบบคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานโดยตรง แต่มีการใช้เทคโนโลยี 3G VoIP Gateway ช่วยให้ระบบ Call Center ในฟังชั่น Telesales สามารถโทรออกโดยผ่านซิมโทรศัพท์มือถือที่สมัครโปรโมชั่นเหมาจ่ายทำให้ให้ลดค่าใช้จ่ายในการโทรได้อย่างมหาศาล นอกจากนี้ยังมีฟังชั่น Voice Record ที่บันทึกการสนทนาระหว่างลูกค้าและพนักงาน Call Center เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการให้บริการของพนักงานให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นข้อมูลกรณีมีข้อร้องเรียน หากเปรียบเทียบกับระบบที่นำเสนอช่องทางการขาย (Sales Channel) อื่นๆ Telesales Solution ยังมีข้อได้เปรียบและเหนือกว่าช่องทางการขายอื่นๆ อย่างมากทั้งในแง่ของความตรงไปตรงมาและความน่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่นการทำแคมเปญเสนอขายทางอีเมล์ ก็เป็นเรื่องที่ยากในการที่จะสร้างความน่าสนใจให้ผู้รับอีเมล์เกิดความต้องการซื้อ เนื่องจากเป็นการสื่อสารทางเดียวไม่สามารถตอบโต้ได้ และหากลูกค้ามุ่งหวัง (Prospect) ต้องการที่จะสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจ ก็ไม่สามารถทำได้ หรือขาดความทันท่วงที หากลูกค้าจะตอบกลับอีเมล์เพื่อสอบถามก็อาจจะหมดความสนใจที่จะซื้อไปแล้ว หรือแม้แต่การติดต่อทางแชท หรือ ระบบสื่อสารด้วยข้อความอื่นๆ […]

Solutions