All posts by: admin

About admin
April 18, 2018

Outbound Collector Solution

Outbound Collector Solution ระบบโทรศัพท์งานเร่งรัดหนี้สิน เป็นการใช้ระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกและบันทึกเสียงผ่าน  IP PBX ECOCALL-V60 จะใช้วิธีการโทรผ่าน Soft Phone ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ (หรืออาจจะใช้ IP Phone ก็ได้) เชื่อมต่อ 3G VoIP Gateway ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นคู่สายสำหรับโทรออก หรือรับสายจากภายนอกผ่านระบบ Network  ซึ่งการใช้ 3G VoIP Gateway จะเป็นการจัดการซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือที่ช่วยลดต้นทุนค่าโทรศัพท์ได้มากกว่า 30% จากการสมัครใช้โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ของเครือข่ายมือถือโดยตรง โดย ECOCALL-V60 IP PBX จะทำหน้าที่เป็นทั้งตู้สาขาและเครื่องบันทึกเสียงในตัว โดยอุปกรณ์ทั้งหมด (IP PBX , 3G VoIP Gateway , Soft Phone, IP Phone ) จะเชื่อมต่อกันผ่านระบบ Network เดียวกันทั้งหมด สามารถใช้ร่วมกับ Soft Phone (โปรแกรมโทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์) ,  IP […]

Solutions
April 18, 2018

TeleSurvey Solution

เข้าใจและใช้งาน Telephone Survey System ให้ประสบความสำเร็จ ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การนำเครื่องมือในการสำรวจความต้องการและพฤติกรรมด้านการบริโภคสินค้าและบริการของลูกค้าอย่างเช่น Telephone Survey System จึงเป็นสิ่งสำคัญและขาดไม่ได้เพื่อเป็นการเติมเต็มกลยุทธ์ทางด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) ให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบถ้วน แม้ในปัจจุบันจะเป็นยุคของอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ แต่การติดต่อลูกค้าเพื่อการสำรวจทางโทรศัพท์ (Telephone Survey) ยังคงมีความสำคัญและควรใช้เป็นช่องทางหลักอย่างปฏิเสธไม่ได้ เพราะมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าเช่น มีต้นทุนที่ต่ำเมื่อเทียบกับการทำการสำรวจในรูปแบบอื่นๆ (แบบสอบถามออนไลน์ หรือ การสัมภาษณ์ต่อหน้า) สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้เกือบทั้งหมดโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี (ผู้ถูกสำรวจไม่จำเป็นต้องเข้าถึงอินเตอร์เน็ต) สามารถได้รับข้อมูลที่แม่นยำกว่าการสำรวจที่ให้ลูกค้าเป็นผู้กรอกข้อมูล ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ระบบสำรวจทางโทรศัพท์ (Telephone Survey System) จึงเป็นเครื่องมือหลักในการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ที่มีประสิทธิภาพด้านความแม่นยำและถูกต้องของข้อมูล รวมถึงมีต้นทุนการดำเนินงานที่คุ้มค่า ทั้งนี้นอกจากการฝึกอบรมพนักงานที่เป็นผู้สำรวจ (Survey Agent Training) การสร้างแบบสำรวจที่เหมาะสม (Survey Script Creating) ปัจจัยที่สำคัญอย่างมากที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ ระบบสำรวจทางโทรศัพท์ต้องมีความง่ายต่อการใช้งานโดยผู้ใช้ และไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป ดูแลรักษาได้ง่าย ถึงแม้ในช่วงแรกที่มีการพัฒนาระบบสำรวจทางโทรศัพท์ขึ้นใช้งาน จะมุ่งเน้นไปที่องค์กรธุรกิจสำหรับใช้ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและการบริการ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัจจุบันระบบ Telephone Survey System […]

Solutions
April 18, 2018

Telesales Solution

Telesales Solution  ระบบโทรศัพท์งานขายสินค้าหรือบริการต่างๆ เป็นระบบโทรศัพท์ที่ให้การบริการเชิงรุก โดยเจ้าหน้าที่ Call Center จะทำหน้าที่โทรออกไปหาลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการต่างๆ เน้นการโทรออกจำนวนมาก และจำเป็นต้องมีการบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมกันนี้ระบบโทรศัพท์ที่ดีควรมีระบบ Spy เพื่อให้ Manager หรือผู้ดูแลสามารถเข้ามาฟังการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่กับลูกค้า นำไปสู่การประเมินผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเจรจาสื่อสารให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กรอีกด้วย  

Solutions
October 27, 2016

IP-PBX Solution

IP-PBX Solution IP-PBX Solution คือระบบโทรศัพท์ผ่านตู้สาขา IP โดยสามารถใช้งานร่วมกับ IP-Phone ผ่านระบบ VoIP ซึ่งเป็นระบบโทรศัพท์ที่ให้บริการ SIP Account สำหรับองค์กรที่ต้องการใช้ระบบ VoIP ในการสื่อสารระหว่างประเทศอัตราถูกหรือการติดต่อระหว่างสาขาฟรี โดยระบบได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต สามารถจัดการระบบเครือข่ายได้ง่าย และยังสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ SIP ได้หลากหลายประเภท อาทิ เช่น Soft-phone, Analog-phone, ATA, VoIP Gateway นอกจากนี้ยังช่วยลดความยุ่งยาก และค่าใช้จ่ายในการเดินสายโทรศัพท์เมื่อเทียบกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบอะนาล็อก (PBX) อีกด้วย ประเภทธุรกิจที่มีการใช้งานระบบ IP-PBX Solution 1. บริษัทที่มีหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. ธุรกิจที่ให้บริการโทรไปต่างประเทศในราคาประหยัด 3. ธุรกิจที่มีการขยายสาขา และต้องการติดตั้งระบบโทรศัพท์ การใช้งานระบบ IP PBX มีหลายรูปแบบ เช่น 1. IP PBX Single Site บริการออกแบบและติดตั้งระบบ IP PBX หรือเปลี่ยนระบบตู้สาขาจากแบบ Analog […]

Solutions
October 27, 2016

Inbound Call Center Solution

Inbound Call Center Solution   Inbound Call Center Solution คือระบบโทรศัพท์ที่เน้นการรับสายจากลูกค้า มีระบบการกระจายสายที่ถูกต้องแม่นยำ ไม่ต้องเดินสายโทรศัพท์ให้ยุ่งยาก สามารถบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ได้ทันทีไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์แปลงสัญญาณใด มี Features ที่หลากหลายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารขององค์กร มีระบบ IVR และระบบ CRM ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่ ประเภทธุรกิจที่มีการใช้งานระบบ Inbound Call Center Solution 1. ธุรกิจ Call Center ที่ใช้การรับคำสั่งซื้อ 2. ธุรกิจที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 3. ธุรกิจบริการลูกค้าสัมพันธ์ 4. ธุรกิจรับลงทะเบียน ,สมัคร , จองสิทธิต่างๆ   ตัวอย่างการนำไปใช้งาน https://www.ecocall.net/our-portfolio/ รายละเอียดของระบบบันทึกเสียง  https://www.ecocall.net/product-details/ecocall-v60-ip-pbx/ ปรึกษาการวางระบบ Call Center โทร.093-160-1939 / 063-269-8988

Solutions