fbpx

Blog

April 18, 2018

Outbound Collector Solution

Outbound Collector Solution

Outbound Collector Solution เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของระบบ Call Center ซึ่งเน้นที่การโทรออก (Make Call) ไปยังกลุ่มลูกค้าที่กำหนดหรือกลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง (Prospect) จากโปรแกรม Soft Phone  ซึ่งติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ IP Phone ก็ได้ ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามากขึ้นช่วยทำให้ประสิทธิภาพของ Outbound Collector Solution ได้รับการพัฒนาทั้งในแง่ของจำนวนสายที่สามารถโทรออกได้ต่อชั่วโมง และยังสามารถประหยัดค่าโทรศัพท์โดยการใช้ เทคโนโลยี 3G VoIP Gateway ในการจัดการซิมโทรศัพท์ซึ่งสมัครโปรโมชั่นโทรแบบไม่จำกัดหรือค่าโทรต่อนาทีถูก และฟังก์ชันการทำงานที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ โดยการเพิ่มการเชื่อมต่อกับฟังก์ชันต่างๆ (Module Integration) เช่น ระบบบันทึกการสนทนาเสียง (Voice Recording) เพื่อใช้ในการเฝ้าตรวจสอบ (Monitorning) การสนทนาระหว่าง Call Center Agent โดยหัวหน้างาน (Supervisor) ทั้งแบบเรียลไทม์ (Realtime/Spy) หรือบันทึกเพื่อฟังภายหลัง เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริการให้ดีขึ้น ในบางกรณีหัวหน้างานอาจจะมีการให้คำแนะนำให้กับ Call Center Agent ระหว่างคุยกับลูกค้า (Coaching) หรือ สลับสาย (Switching Call) ในกรณีที่หัวหน้างานต้องการเข้าแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เร่งด่วน

นอกจากนี้ระบบ Outbound Collector Solution ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในฟังก์ชันการทำงานดังต่อไปนี้ได้ด้วย

  • การให้บริการเชิงรุก เช่น การให้ข้อมูลความล่าช้าในการส่งสินค้า การแจ้งปัญหา การนัดหมายการส่งสินค้า
  • การโทรออกไปยังลูกค้าเป้าหมาย
  • การเสนอขายแบบ Cross-selling หรือ Up-selling
  • การติดตามหนี้สิน ทวงถาม (Debt Collection)
  • การสอบถามสำรวจความพึงพอใจ
  • การทำวิจัยด้านการตลาด
  • การนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้า

ถึงแม้ว่าระบบ Outbound Collector Solution จะเน้นไปที่การติดตามหนี้สินโดยองค์กรสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) บริษัทค้าปลีก องค์กรอื่นๆ  ยังสามารถใช้โซลูชั่นนี้ในการเพิ่มระดับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Service Level) ได้ เนื่องจากเราทราบดีว่าต้นทุนในการรักษาลูกค้าเดิม (Customer Retention Rate) ต่ำกว่าการหาลูกค้าใหม่หลายเท่า  และภาวะการแข่งขันทางธุรกิจส่งผลให้องค์กรไม่สามารถทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วรอให้ลูกค้าโทรเข้ามาหาหากสนใจสินค้าหรือบริการได้ (Inbound Call) ดังนั้น Outbound Collector Solution จึงควรเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์ด้านการตลาดของทุกองค์กร เนื่องจากเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างเหมาะสม และถูกเวลา รวมถึงการติดต่อไปยังกลุ่มลูกค้าที่ถูกต้องตามที่องค์กรต้องการด้วย

ระบบโทรศัพท์งานเร่งรัดหนี้สิน เป็นการใช้ระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกและบันทึกเสียงผ่าน  IP PBX ECOCALL จะใช้วิธีการโทรผ่าน Soft Phone ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ (หรืออาจจะใช้ IP Phone ก็ได้) เชื่อมต่อ 3G VoIP Gateway ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นคู่สายสำหรับโทรออก หรือรับสายจากภายนอกผ่านระบบ Network  ซึ่งการใช้ 3G VoIP Gateway จะเป็นการจัดการซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือที่ช่วยลดต้นทุนค่าโทรศัพท์ได้มากกว่า 30% จากการสมัครใช้โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ของเครือข่ายมือถือโดยตรง โดย ECOCALL IP PBX จะทำหน้าที่เป็นทั้งตู้สาขาและเครื่องบันทึกเสียงในตัว โดยอุปกรณ์ทั้งหมด (IP PBX , 3G VoIP Gateway , Soft Phone, IP Phone ) จะเชื่อมต่อกันผ่านระบบ Network เดียวกันทั้งหมด สามารถใช้ร่วมกับ Soft Phone (โปรแกรมโทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์) ,  IP Phone หรือ Analog Phone (เครื่องโทรศัพท์บ้าน) สามารถบันทึกเสียงได้มากถึง 10,000 นาที/ความจุ 1GB. มีฟังก์ชั่นการทำงานที่มากมาย เช่น ระบบตอบกลับอัตโนมัติ (IVR) ,ประชุมสาย , ระบบประกาศ , ระบบ Call Center (การ Coaching, Spy, ฟังการสนทนาแบบ Real time, Queue)  พร้อมด้วยระบบ Report  ที่มีความละเอียด  เชื่อมต่อกับ 3G VoIP Gateway เพื่อเพิ่มคู่สายในการโทรออกนั่นเอง

ทำไมต้องเลือกระบบโทรศัพท์ IP

1. ติดตั้งง่ายพร้อมใช้งานภายใน 1 วัน  อุปกรณ์ไม่ยุ่งยากบำรุงรักษาง่าย 

2. ไม่ต้องเดินสายโทรศัพท์ ไม่ต้องใช้เครื่องโทรศัพท์ ประหยัดค่าใช้จ่าย

3. เคลื่อนย้ายได้สะดวก ไม่ต้องเดินสายใหม่ เพียงแค่ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบ  LAN

4. เพิ่มเบอร์ภายในได้มากมายโดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ใดๆ ประหยัดค่าใช้จ่าย

5. เพิ่มคู่สายภายนอกได้มากมาย (16,32,48,64 ) เพียงซื้ออุปกรณ์ 3G VoIP Gateway มาเชื่อมต่อเพิ่มเท่านั้น

6. คู่สายสำหรับโทรออกแบ่งกลุ่มและกำหนดการใช้งานได้ทั้งแบบสุ่ม หรือแบบหนึ่งคนหนึ่งซิม

7. มีความแม่นยำในการบันทึกเบอร์ หมดปัญหาเรื่องบันทึกเบอร์ไม่ครบหรือบันทึกเบอร์ผิดพลาด

8. ขนาดไฟล์เสียงเล็กมากจึงบันทึกเสียงได้มากกว่าระบบ Analog ถึง 10 เท่า (1GB ระบบ IP –> บันทึกได้ 10,000 นาที )

9. มีระบบ Operation Panel สำหรับ Coaching , Spy หรือ ฟังแบบ Real time  เหมาะกับ Supervisor  ที่จะตรวจสอบการทำงานของ Agent สามารถโทรออก , โอนสาย หรือ วางสายจากหน้า Web ได้

10. สามารถกำหนดให้เบอร์ภายในให้บันทึกเสียงได้หลายรูปแบบตามความต้องการ
1. Inbound External Call     => บันทึกเฉพาะกรณีเบอร์ภายนอกโทรเข้ามา
2. Outbound External Call  => บันทึกเฉพาะกรณีโทรออกไปหาเบอร์ภายนอก
3. Inbound Internal Call      => บันทึกเฉพาะกรณีเบอร์ภายในโทรเข้ามา
4. Outbound Internal Call   => บันทึกเฉพาะกรณีโทรออกไปหาเบอร์ภายใน

11. การค้นหา Report ทำได้ง่าย กรองข้อมูลได้ละเอียดทั้งแบบรายวันหรือรายเดือน ค้นหาจากเบอร์ปลายทางหรือเบอร์ต้นทางก็ได้ Export ออกมาเป็น Excel ได้ ไฟล์เสียงสามารถ Download ฟังได้ทันที

12. มี Report สรุปการโทรออก การรับสาย และเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (Miss Call)

 

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน https://www.ecocall.net/our-portfolio/

ปรึกษาการวางระบบ Outbound Collector Solution โทร.063-269-8988

ขอใบเสนอราคา

 

Solutions , , , , ,
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.