ผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ Dinstar 3G VoIP Gateway จังหวัดระยอง

ผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ จังหวัดระยอง โดยใช้ Dinstar 3G VoIP Gateway 16 ซิม จำนวน 1 เครื่อง

– คู่สายโทรออก 16 คู่สาย ผ่านซิมมือถือ (3G) โดยใช้อุปกรณ์แปลงสัญญาณมือถือ 3G VoIP Gateway
– เพิ่มระบบโทรออกผ่านเครือข่ายมือถือ โปรโทรฟรี ลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้มากกว่า 70%
– ระบบเจ้าหน้าที่ Call Center โทรเร่งรัดหนี้สิน จำนวน 30 คน โทรออกแบบ RANDOM ซิมมือถือ 
เพื่อสะดวกราวดเร็วต่อการทำงานของ User
– ระบบบันทึกเสียงสนทนาทั้งคู่สายภายในและคู่สายภายนอก สำหรับบันทึกเสียงสนทนา เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าของท่าน
– อบรมการใช้งานพร้อมคู่มือภาษาไทยก่อนส่งมอบระบบ ทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน

 

62429854_117432082835880_1568208523886592_n

62495371_117432089502546_2326064539876982784_n

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.