ผลงานติดตั้ง ระบบ VoIP บริษัท เร่งรัดหนี้สิน (ชอยมิสทีน กรุงเทพฯ)

ความต้องการของ ลูกค้า คือ
1.คู่สายโทรออก 16 คู่สาย
2.เจ้าหน้าที่ โทร 25 คน   แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
3.แบ่งคู่สายออกเป็น 3 กลุ่ม
4.ให้เจ้าหน้าที่โทรออกตามซิมของแต่ละกลุ่ม
5.กรณีรับสาย ถ้าโทรเข้าคู่สายกลุ่มใหนก็ให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มนั้นรับสาย
6.บันทึกเสียงทั้งสายในและสายนอก

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ นี้
1.GSM Gateway Dinstar รุ่น  DWG2000G 16G
2.ECOCALL-V60
ใช้ Soft phone X-lite 3.0 ในการโทร

Diagram

 

เตรียมอุปกรณ์ติดตั้ง

 

บริการให้คำปรึกษา หรือต้องการสอบถามข้อมูลทางเทคนิค
ติดต่อ  โทร. 093-1601939 ( อ๋อย )
Line ID :natchaphon_ecocom
E-Mail  : natchaphon24@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.