ผลงานติดตั้ง ระบบ VoIP กรุงเทพ (นวลจันทร์)

ความต้องการของ ลูกค้า คือ
1.คู่สายโทรออก 16 คู่สาย
2. เจ้าหน้าที่ โทร 20 คน
3.  จ้าหน้าที่ทุกคนสามารถรับสายที่โทรมาได้(แบบ Random)
4.บันทึกเสียงทั้งสายในและสายนอก

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ นี้
1. GSM Gateway Dinstar รุ่น DWG2000G 16G
2.ECOCALL-V60
ใช้ Soft phone X-lite 3.0 ในการโทร

Diagram

วาง Server ชั่วคราว


บริการให้คำปรึกษา หรือต้องการสอบถามข้อมูลทางเทคนิค
ติดต่อ  โทร. 093-1601939 ( อ๋อย )
Line ID : natchaphon_ecocom
E-Mail  : natchaphon24@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.