fbpx

Tag Archives: call center

April 18, 2018

Outbound Collector Solution

Outbound Collector Solution Outbound Collector Solution เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของระบบ Call Center ซึ่งเน้นที่การโทรออก (Make Call) ไปยังกลุ่มลูกค้าที่กำหนดหรือกลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง (Prospect) จากโปรแกรม Soft Phone  ซึ่งติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ IP Phone ก็ได้ ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามากขึ้นช่วยทำให้ประสิทธิภาพของ Outbound Collector Solution ได้รับการพัฒนาทั้งในแง่ของจำนวนสายที่สามารถโทรออกได้ต่อชั่วโมง และยังสามารถประหยัดค่าโทรศัพท์โดยการใช้ เทคโนโลยี 3G VoIP Gateway ในการจัดการซิมโทรศัพท์ซึ่งสมัครโปรโมชั่นโทรแบบไม่จำกัดหรือค่าโทรต่อนาทีถูก และฟังก์ชันการทำงานที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ โดยการเพิ่มการเชื่อมต่อกับฟังก์ชันต่างๆ (Module Integration) เช่น ระบบบันทึกการสนทนาเสียง (Voice Recording) เพื่อใช้ในการเฝ้าตรวจสอบ (Monitorning) การสนทนาระหว่าง Call Center Agent โดยหัวหน้างาน (Supervisor) ทั้งแบบเรียลไทม์ (Realtime/Spy) หรือบันทึกเพื่อฟังภายหลัง เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริการให้ดีขึ้น ในบางกรณีหัวหน้างานอาจจะมีการให้คำแนะนำให้กับ Call […]

Solutions
April 18, 2018

Cloud Call Center Solution

Cloud Call Center Solution ระบบ Cloud Call Center Solution เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ที่สำคัญและเปลี่ยนโฉมหน้าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจยุคปัจจุบันไปอย่างสินเชิง และด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) ทำให้บริการและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยสตาร์ทอัพมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับขยายธุรกิจ (Scale up) ได้อย่างง่ายดาย ในอุตสาหกรรมคอลเซ็นเตอร์ (Call Center Industry) ก็ได้รับประโยชน์จากคลาวด์ จนทำให้ Cloud Call Center Solution มีข้อดีดังต่อไปนี้ Call Center ขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องลงทุนมากสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT เนื่องจากระบบคลาวด์มีการจัดเก็บข้อมูลและมีการประมวลผลบนคลาวด์เกือบทั้งหมด ในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral devices) ของพนักงานคอลเซ็นเตอร์ก็ไม่จำเป็นต้องมีสมรรถนะสูง ก็สามารถปฏิบัติงานได้ การปรับเปลี่ยนโยกย้ายสถานที่ทำงาน (Location) สามารถทำได้ง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มทำระบบ Call Center หากอนาคตมีการขยายงานด้านการให้บริการไปสู่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ก็สามารถเริ่มงานได้ทันที เพียงแค่มีระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น (Internet Connection) นอกจากนี้การใช้ระบบ […]

Solutions
April 18, 2018

Telesales Solution

Telesales Solution เมื่อพูดถึง Telesales Solution หากเราลองแปลความหมายอย่างตรงไปตรงมา จะแปลได้ว่า ระบบที่ช่วยให้สามารถเกิดการซื้อขายสินค้าหรือบริการทางโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นการที่พนักงาน Call Center โทรออกไปเพื่อเสนอขาย หรือลูกค้าเป็นฝ่ายโทรเข้ามาเพื่อสอบถามและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ต่างก็เรียกว่า Telesales ทั้งสิ้น ปัจจุบันการเสนอขายทางโทรศัพท์ไม่ได้ทำผ่านระบบคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานโดยตรง แต่มีการใช้เทคโนโลยี 3G VoIP Gateway ช่วยให้ระบบ Call Center ในฟังชั่น Telesales สามารถโทรออกโดยผ่านซิมโทรศัพท์มือถือที่สมัครโปรโมชั่นเหมาจ่ายทำให้ให้ลดค่าใช้จ่ายในการโทรได้อย่างมหาศาล นอกจากนี้ยังมีฟังชั่น Voice Record ที่บันทึกการสนทนาระหว่างลูกค้าและพนักงาน Call Center เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการให้บริการของพนักงานให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นข้อมูลกรณีมีข้อร้องเรียน หากเปรียบเทียบกับระบบที่นำเสนอช่องทางการขาย (Sales Channel) อื่นๆ Telesales Solution ยังมีข้อได้เปรียบและเหนือกว่าช่องทางการขายอื่นๆ อย่างมากทั้งในแง่ของความตรงไปตรงมาและความน่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่นการทำแคมเปญเสนอขายทางอีเมล์ ก็เป็นเรื่องที่ยากในการที่จะสร้างความน่าสนใจให้ผู้รับอีเมล์เกิดความต้องการซื้อ เนื่องจากเป็นการสื่อสารทางเดียวไม่สามารถตอบโต้ได้ และหากลูกค้ามุ่งหวัง (Prospect) ต้องการที่จะสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจ ก็ไม่สามารถทำได้ หรือขาดความทันท่วงที หากลูกค้าจะตอบกลับอีเมล์เพื่อสอบถามก็อาจจะหมดความสนใจที่จะซื้อไปแล้ว หรือแม้แต่การติดต่อทางแชท หรือ ระบบสื่อสารด้วยข้อความอื่นๆ […]

Solutions
October 27, 2016

Inbound Call Center Solution

Inbound Call Center Solution Inbound Call Center คือรูปแบบหนึ่งภายในระบบ Call Center ที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการรับสายจากผู้ที่โทรเข้ามายัง Call Center ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ โดยทั่วไปแล้ว Inbound Call Center จะใช้ในการรับสายสนทนาเพื่องานสนับสนุนลูกค้า, งานบริการ, งานขาย, การรับออเดอร์, การสอบถามข้อมูลโดยผู้ที่เป็นลูกค้าอยู่แล้ว หรือแม้แต่ ลูกค้ามุ่งหวัง (Prospect) ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ Inbound Call Center ร่วมกับช่องทางการสื่อสารขาเข้าระบบอื่นๆ เช่น ระบบแชท หรือ อีเมล์ โดยทั่วไปแล้ว เมื่อ Inbound Call Center ได้รับสายโทรเข้าจากลูกค้า สายโทรศัพท์ (Call) จะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ Call Center Agent แล้วก็จะโอนสายต่อไปโดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ (Agent Availability) และเส้นทางการโอนสาย (Routing policy) ที่กำหนดไว้ […]

Solutions