Tag Archives: Call out

27/Aug/2019

IVR Call Out

IVR Call Out (Automatic Dialer) หลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นหูกับระบบ IVR Call Out แต่คงจะรู้จักระบบ IVR (Interactive Voice Response) เป็นอย่างดี เวลาที่โทรเข้าไปยังศูนย์ Call Center หรือองค์กรธุรกิจเกือบทุกขนาดในปัจจุบัน จะทราบว่า ระบบ IVR นั้นใช้สำหรับตอบรับผู้ที่โทรเข้าไป (Caller) ในข้อมูลเบื้องต้น หรือเป็นระบบอัตโนมัติที่ผู้โทรสามารถทำรายการได้เอง เช่น บริการบัตรเครดิต บริการของภาครัฐต่างๆ แต่ระบบ IVR Call Out จะทำงานตรงกันข้าม โดยสามารถโทรออก (Call out) ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Prospect) หรือผู้รับโทรศัพท์ที่กำหนดไว้ (Target User) เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรม หรือ แจ้งข้อมูลที่สำคัญให้กับลูกค้า เช่น กำหนดนัดชำระบัตรเครดิต การเตือนนัดหมาย หรือบริการอื่นๆ ก็สามารถทำได้โดยการเชื่อมต่อกับฟังก์ชั่นงานอื่นผ่านระบบ CTI (Computer Telephony […]

Solutions