fbpx

Tag Archives: inbound call center

October 27, 2016

Inbound Call Center Solution

Inbound Call Center Solution Inbound Call Center คือรูปแบบหนึ่งภายในระบบ Call Center ที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการรับสายจากผู้ที่โทรเข้ามายัง Call Center ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ โดยทั่วไปแล้ว Inbound Call Center จะใช้ในการรับสายสนทนาเพื่องานสนับสนุนลูกค้า, งานบริการ, งานขาย, การรับออเดอร์, การสอบถามข้อมูลโดยผู้ที่เป็นลูกค้าอยู่แล้ว หรือแม้แต่ ลูกค้ามุ่งหวัง (Prospect) ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ Inbound Call Center ร่วมกับช่องทางการสื่อสารขาเข้าระบบอื่นๆ เช่น ระบบแชท หรือ อีเมล์ โดยทั่วไปแล้ว เมื่อ Inbound Call Center ได้รับสายโทรเข้าจากลูกค้า สายโทรศัพท์ (Call) จะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ Call Center Agent แล้วก็จะโอนสายต่อไปโดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ (Agent Availability) และเส้นทางการโอนสาย (Routing policy) ที่กำหนดไว้ […]

Solutions