fbpx

Tag Archives: Outbound Collector

April 18, 2018

Outbound Collector Solution

Outbound Collector Solution Outbound Collector Solution เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของระบบ Call Center ซึ่งเน้นที่การโทรออก (Make Call) ไปยังกลุ่มลูกค้าที่กำหนดหรือกลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง (Prospect) จากโปรแกรม Soft Phone  ซึ่งติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ IP Phone ก็ได้ ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามากขึ้นช่วยทำให้ประสิทธิภาพของ Outbound Collector Solution ได้รับการพัฒนาทั้งในแง่ของจำนวนสายที่สามารถโทรออกได้ต่อชั่วโมง และยังสามารถประหยัดค่าโทรศัพท์โดยการใช้ เทคโนโลยี 3G VoIP Gateway ในการจัดการซิมโทรศัพท์ซึ่งสมัครโปรโมชั่นโทรแบบไม่จำกัดหรือค่าโทรต่อนาทีถูก และฟังก์ชันการทำงานที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ โดยการเพิ่มการเชื่อมต่อกับฟังก์ชันต่างๆ (Module Integration) เช่น ระบบบันทึกการสนทนาเสียง (Voice Recording) เพื่อใช้ในการเฝ้าตรวจสอบ (Monitorning) การสนทนาระหว่าง Call Center Agent โดยหัวหน้างาน (Supervisor) ทั้งแบบเรียลไทม์ (Realtime/Spy) หรือบันทึกเพื่อฟังภายหลัง เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริการให้ดีขึ้น ในบางกรณีหัวหน้างานอาจจะมีการให้คำแนะนำให้กับ Call […]

Solutions